ตำรากุมารฯ เล่ม 2

447

ราคาเล่มละ 750 บาท
ติดต่อได้ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โทร 02-926-9514 (คุณปนัดดา แย้มอ่ำ / คุณนฤมล ยังอยู่)
E-mail: Pediatric_BK@hotmail.com

พี่กุ้ง
ธุรการภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-926-9514