หนังสือ

ตำรากุมารฯ เล่ม 2

ราคาเล่มละ 750 บาท ติดต่อได้ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โทร 02-926-9514 (คุณปนัดดา แย้มอ่ำ / คุณนฤมล ยังอยู่) E-mail: Pediatric_BK@hotmail.com พี่กุ้ง ธุรการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-926-9514

ตำรากุมารเวชศาสตร์

ตำรากุมารเวชศาสตร์เล่ม 1  (Update  New Guidelines)   มีเนื้อหาทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สำหรับ นักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ  จำนวน 52 บท  14 สาขาวิชา  ผู้นิพนธ์ 22 ท่าน  750 หน้า มีภาพสีประกอบ   Promotion ลดพิเศษ ราคาปกติ 750 บา ซื้อตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2560 • สำหรับซื้อที่ภาควิชากุมารฯ ราคาเล่มละ 550 บาท • สำหรับจัดส่งภายนอก ราคาเล่มละ 600 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง) ซื้อตั้งแต่วันที่...

หนังสือ Screening

บรรณาธิการ พชรพรรณ สุรพลชัย ศุกระวรรณ อินทรขาว สุดาทิพย์ ผาติชีพ รัฐพล ว่องวันดี กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์

พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์

บรรณาธิการ อิจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ พรรณพัชร พิริยะนนท์ ศริยา ประจักษ์ธรรม ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย

ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์

บรรณาธิการ สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ ศุกระวรรณ อินทรขาว สุดาทิพย์ ผาติชีพ พชรพรรณ สุรพลชัย