กองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ช่องทางบริจาคผ่านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยระบุ
"กองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลธรรมศาสตร์"