บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
น้ำเพชร งดงามทวีสุข

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชา

 

รองศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิง ดุษฎี สกลยา

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง ดุษฎี สกลยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง<br>นารี วรรณิสสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
นารี วรรณิสสร

อาจารย์แพทย์หญิง<br>จุฑาทิพย์ คินทรักษ์

อาจารย์แพทย์หญิง
จุฑาทิพย์ คินทรักษ์

อาจารย์นายแพทย์<br>หริรักษ์ วานม่วง

อาจารย์นายแพทย์
หริรักษ์ วานม่วง

รองศาสตราจารย์<br>นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล

รองศาสตราจารย์
นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล

อาจารย์นายแพทย์<br>คมน์กฤช ธรรมอารี

อาจารย์นายแพทย์
คมน์กฤช ธรรมอารี

อาจารย์นายแพทย์<br>ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา

อาจารย์นายแพทย์
ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา

อาจารย์แพทย์หญิง<br>วันวิสาข์ หิมะคุณ

อาจารย์แพทย์หญิง
วันวิสาข์ หิมะคุณ

 

ธุรการภาควิชา สถานวิทยาศาสตร์คลินิกชั้น 6

คุณปทุมรัตน์ ยศสุวรรณ โทร 02-9269477

ธุรการงานพยาธิวิทยา ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4

คุณวราภรณ์ สุโขยะชัย โทร 02-9269366

ติดต่อนัดหมายกับอาจารย์ในภาควิชา

คุณวราภรณ์ สุโขยะชัย โทร 02-9269366

Copyright © 2019. All rights reserved.