ติดต่อ

สาขาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Call us on
02-926-9144
Come find us at

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Email us at

techno.softwaredev@gmail.com