ติดต่อ

สาขาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Call us on
02-926-9144
Come find us at

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Email us at

techno.softwaredev@gmail.com

Copyright © 2019. All rights reserved.