ข่าวประชาสัมพันธ์

ใช้บริการที่ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคารกิตติวัฒนา ชั้น4 ส่วนต่อขยายที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ