งานรับน้องแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561

ภาควิชาวิสัญญีได้จัดงานประชุมสัมนาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และงานเลี้ยงต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1 ปี2561

ณ โรงแรม Parco เขาใหญ่