ทำเนียบรุ่นแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 3 (พ.ศ.2558-2561)

พญ.ณัฐพร  ติระพัฒน์

รพ.มุกดาหาร

พญ.ศิริกาญจน์  ดิเรกสุนทร

รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2  (พ.ศ. 2557-2560)

นพ.ภาคย์  ธารไพรสาณฑ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อสาขาวิสัญญีหน่วยระงับปวด

 

แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 1  (พ.ศ.2556-2559)

นพ.ธินโรจน์  โสรินทร์

โรงพยาบาล –

 

 

พญ.ศิรินทิพย์  สว่างวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อสาขาวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก

พญ.อรุณี  แสงสานนท์

รพ.นพรัตนราชธานี

  ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อสาขาวิสัญญี    หน่วยระงับปวด